Vi är Kostassistenten – barnens bästa bas

När läggs grunden för goda kostvanor?

Vad innehåller maten i förskolan?
Vi lägger till det som saknas och tar bort det som inte behövs

Kostassistenten är ett komplett verktyg med utbildning, pedagogiskt material
och tilltalande recept

Välkommen till oss. För att lära känna oss och vår idé bättre klicka här

Nyheter
&
Bilder